Podkarpackie
o oddziale PDF Drukuj Email
Władze Oddziału :
Przewodnicząca: Bogusława Samoń-Świątoniowska
Wiceprzewodnicząca: Czesława Węgłowska
Sekretarz: Krystyna Sroczyk

Rakszawa 723, 37-111 Rakszawa

20 września 2008 odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Podkarpackiego Europejskiej Unii Kobiet –Sekcji Polskiej organizacji międzynarodowej mającej status konsultacyjny przy Radzie Europy. której celem jest m.in. ochrona godności ludzkiej i wolności, ochrona dziedzictwa kulturowego, postępu społecznego i ekonomicznego we współpracy z organizacjami politycznymi i obywatelskimi narodów Europy, a także wypracowywanie stanowiska w sprawach ważnych dla kraju i regionów, ich monitorowanie, promocja kobiet w życiu społecznym i politycznym, również wszelkie działania na rzecz integracji europejskiej. W spotkaniu udział wzięły przewodnicząca EUK-SP Barbara Bielicka-Malinowska, przewodnicząca Podkarpackiego Oddziału EUK-SP w Rakszawie Bogda Samoń-Świątoniowska oraz mieszkańcy Rakszawy, Pigan i innych miejscowości województwa podkarpackiego.

Tematem przewodnim było „Kreowanie nowej tożsamości wsi XXI wieku” na bazie naszego dziedzictwa. Przedmiotem dyskusji było określenie, co to znaczy nowa tożsamość dla przeciętnego mieszkańca wsi, potrzeby społeczne, uwarunkowania psychospołeczne i ekonomiczne, percepcja wsi w oczach ludzi z miasta, polityków, środowiska akademickiego oraz określenie naszych celów strategicznych i sposobów ich osiągnięcia.

Podkarpacki Oddział Europejskiej Unii Kobiet- Sekcja Polska jest pierwszym oddziałem w Europie, który funkcjonuje na obszarze wiejskim. Działanie naszego oddziału ma na celu kreatywne rozwiązywanie problemów związanych z wsią poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności oraz osób profesjonalnych z obszarów miejskich. Jest to płaszczyzna, gdzie kobiety wiejskie i miejskie, działając wspólnie, uczą się nawzajem od siebie i odkrywają nowe podejścia do rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych i osobistych.
Podstawą funkcjonowania organizacji jest zrozumienie, ze rozwiązanie istniejących problemów na wsi może nastąpić jedynie przez jej mieszkańców z profesjonalnym wsparciem innych osób. Siłą napędową wprowadzania zmian na wsi są bez wątpienia kobiety wiejskie. Kto nie funkcjonuje w realiach wsi i nie ma za sobą historycznych, kilkupokoleniowych uwarunkowań wynikających z polityki społecznej nie rozumie jej problemów i nie jest w stanie znaleźć właściwych rozwiązań.
Kobiety z obszarów miejskich rozumieją, że do zrównoważonego funkcjonowania polskiego społeczeństwa potrzebne są nie tylko zmiany na wsi, ale również w percepcji i traktowaniu mieszkańców wsi przez środowiska miejskie i profesjonalne, przez polityków, ludzi nauki i urzędników.